Miljøpartiet De Grønne

– En handling som gir håp

Pressemelding   •   des 09, 2009 10:05 CET

Miljøpartiet De Grønne verdsetter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens vedtak om å utsette eventuelt vedtak om 5 % økning i laksebiomasse. – Det er en ansvarlig handling som gir håp, sier Frode Strønen, fagtalsperson for marin sektor.

Miljøpartiet De Grønne håper at fiskeriministeren videre tar tak i problemene ett for ett, med utrydningstruede villaksstammer og sjøørret, lakselus, sykdom, fôrspill, ikke bærekraftige fôremner og nedsatt kvalitet på villfisk, slik at vi får en framtidsrettet oppdrettsnæring i landet som ikke ødelegger for annen verdiskaping i fjord-Norge.

– Utsettelsen er et skritt i riktig retning. Nå håper vi Berg-Hansen følger opp med krav om nedslakting av luseinfisert laks, før veien går videre mot lukkede oppdrettsanlegg og bærekraftig fôr, sier Sondre Båtstrand, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne.