NAF

Endelig! Nå får vi innfartsparkering rundt Oslo

Pressemelding   •   feb 15, 2016 11:56 CET

Lørdag 20. februar halveres kapasiteten i Brynstunnelen. For å unngå det komplette kaos, har vegvesenet opprettet fire midlertidige innfartsparkeringer som åpner 29. februar. – Vi har snakket varmt om innfartsparkeringer langs hovedveiene i flere år. Nå må trafikantene benytte disse midlertidige plassene, slik at det blir en suksess og vi kan få dette permanent, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I tillegg til innfartsparkeringene blir det relativt god dekning på midlertidige kollektivfelt for å få bussene frem. NAFs løsning for innfartsparkeringer har et større omfang enn de fire plassene som blir anlagt nå. Vår ideelle modell innebærer flere plasser langs hovedveiene inn mot byen og sammenhengende kollektivfelt inn til sentrum. Ideelt sett bør vi også få sanntidsinformasjon slik at de som har dårlig tid velger å parkere.

– Nå får vi testet dette ut, og vi regner med at Statens vegvesen vil bruke lystavlene på hovedveiene for å informere om innfartsparkeringene. Blir dette en suksess ligger alt til rette for at vi endelig får effektive innfartsparkeringer rundt Oslo, sier Sagedal.

Totalt vil de fire midlertidige innfartsparkeringene ha en kapasitet på 900 biler. I følge Statens Vegvesen kan 2000 biler fjernes dersom folk også samkjører to eller flere i bilene. At det er mulig å få trafikken til å flyte, viste NAF med trafikkeksperimentet 22. september 2015. Køen på E18 vestfra inn mot Oslo ble redusert med opp til 30 prosent midt i morgenrushet den dagen.

- Samarbeid mellom trafikanter, arbeidsgivere og myndigheter fungerer. Vi har foran oss en utfordrende periode i Oslotrafikken og vi i NAF ber folk bruke anledning til å prøve ut andre måter å komme seg på jobb på. Må du ha bil hjemmefra for å få unna barnelevering og annet, prøv innfartsparkering og blir med og gjøre dette til en suksess, avslutter Inger Elisabeth Sagedal.


Norges Automobil-Forbund er Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon og har over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2.000 frivillige tillitsvalgte. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 45 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistnad og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Statens vegvesen driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.