Nyhetstips

ENDELIG REGNSKAP FOR 2009.

Pressemelding   •   feb 26, 2010 00:03 CET

Styret i Skiens Aktiemølle ASA har i møte 25.02.10 godkjent selskapets endelige regnskap for 2009.
Årsresultatet etter skattekostnad for 2009 er kr. 24,8 mill.. Resultat pr. aksje er kr. 3,64. Det er
ingen endringer fra det forløpige regnskap for 2009 som ble fremlagt 05.02.10.

Skiens Aktiemølles ASA`s ordinære generalforsamling avholdes torsdag 22. april 2010 kl. 12.00 i Villa
Fløyen, Skien.

Styret forslår et utbytte på kr. 4,00 pr. aksje for 2009. Under forutsetning av generalforsamlingens
samtykke vil utbyttet bli utbetalt 6. mai 2010. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte på Oslo Børs
fra og med 23. april 2010. Styret foreslår at styret gis ny fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer med pålydende verdi inntil kr. 4.087.360,-, tilsvarende 408.736 aksjer.

Skien, 25.02.2010.

Source: Millistream