DiaGenic ASA

Endelig resultat i DiaGenic ASAs reparasjonsemisjon

Pressemelding   •   feb 15, 2010 15:35 CET

Det vises til børsmelding av 9. februar 2010.

Den endelige opptellingen i forbindelse med DiaGenic ASAs (”DiaGenic”) reparasjonsemisjon, hvor tegningsperioden utløp 8. februar 2010 kl. 17:30 (CET), viser at DiaGenic har mottatt tegninger for 7 826 413 nye aksjer. Reparasjonsemisjonen ble således overtegnet med 124 %. 2 654 569 nye aksjer, tilsvarende 76 % av de tilbudte aksjene, ble tegnet på grunnlag av tegningsretter.

De nye aksjene er tildelt i henhold til prinsippene som er beskrevet i prospektet offentliggjort 21. januar 2010. Melding om tildeling av nye aksjer i reparasjonsemisjonen og det beløp som den enkelte tegner skal betale, vil fremgå av tildelingsbrev som sendes ut i dag.

Tegnere som får tildelt aksjer vil motta én frittstående tegningsrett for hver aksje tildelt, i henhold til vedtak på ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2009.

Gjennom reparasjonsemisjonen vil DiaGenic bli tilført et bruttoproveny tilsvarende ca. NOK 9,6 millioner før transaksjonskostnader.

DiaGenics aksjekapital vil etter gjennomføring av reparasjonsemisjonen være NOK
3 511 826, fordelt på 70 236 520 aksjer, hver pålydende NOK 0,05.

De nye aksjene vil bli notert på Oslo Børs så snart kapitalforhøyelsen i forbindelse med reparasjonsmisjonen er registrert i Foretaksregisteret, og de nye aksjene er registrert i VPS. De nye aksjene forventes notert rundt 23. februar 2010. Tegnerne kan ikke handle de nye aksjene før de er betalt og registrert på den enkelte tegners VPS-konto.

Argo Securities AS og Orion Securities AS har opptrådt som tilretteleggere i reparasjonsemisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Håkon Sæterøy (styreleder), telefon +47 92 69 51 75

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.