Statens landbruksforvaltning, SLF

Endrede tollsatser for kornimport

Pressemelding   •   feb 23, 2010 16:14 CET

Det er fastsatt nye tollsatser, både for matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr og innenfor kvotene for kraftfôrråvarer, matkorn og oljefrø, fra og med 1. mars. Nedgang i internasjonale priser gir økning i de fleste tollsatsene innenfor kvotene, mens de generelt nedsatte tollsatsene er rimelig stabile.Generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr
Fra januar til februar har prisene på fett til kraftfôr rimelig stabile, prisene på soyamel har gått noe ned.
Les tollmeldingen her


Tollnedsettelser innenfor kvotene for kraftfôrråvarer, matkorn og oljefrø
Det er tre måneder siden tollsatsene sist ble fastsatt innenfor kvotene for kraftfôrråvarer, matkorn og oljefrø og verdensmarkedsprisene som legges til grunn for tollsatsene har generelt sett gått ned. Dette gir økte tollsatser på en lang rekke varer innenfor kvotene. Tollsatsen øker for alle varene innenfor matkornkvoten, mens melasse innenfor karbohydratråvarekvoten blir tollfri.

Les rundskrivet her

Import innenfor kvotene
Innenfor kvoten for matkorn var importkvantumet svært lavt i desember, dette kan skyldes veldig stor import i november. Om lag en tredjedel av kvoten er utnyttet etter den første uken i februar.

Se importstatistikken her.

Som for matkorn det stor import for kraftfôrråvarer i november, foreløpig er omlag halvparten av kvoten utnyttet.

Se importstatistikken her.

Kontaktperson:
Rådgiver Sigrun Pettersborg. tlf. 24 13 12 17