Klima- og forurensningsdirektoratet

Endrer utslippsgrenser til Mossesundet

Pressemelding   •   nov 02, 2010 09:06 CET

Peterson Linerboard AS i Moss har de siste årene redusert utslippene til Mossesundet vesentlig. Virksomheten får nå nye utslippskrav.

Mindre utslipp: Rensetiltak ved Peterson Linerboard AS i Moss har ført til at utslippene av fiber ble redusert med rundt 50 prosent og av oppløst organisk materiale (KOF) med ca. 20 prosent fra 2000 til 2009.

Ikke fare for oksygensvinn

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har tidligere fastsatt betydelig skjerpede utslippsgrenser for oppløst organisk materiale (KOF) til vann fra Peterson Linerboard AS i Moss . Fylkesmannen i Østfold opplyser at det nå ikke lenger er problemer med akutt oksygensvinn i vannmassene, slik det var tidligere.

Peterson Linerboard har søkt Klif om at de nye utslippsgrensene blir omgjort fra 8 tonn per døgn til 11 tonn per døgn. I dag er grensen på 16 tonn.

Nye utslippsgrenser fra 1. november

Det er betydelige kostnader ved å rense utslippene ytterligere. Klif finner det derfor rimelig å avvente konklusjonene i vannregionplanene for Mossesundet og Ytre Oslofjord i 2015 før vi eventuelt pålegger virksomheten strengere utslippskrav.

Klif har derfor fastsatt nye utslippsgrenser for KOF på 11 tonn per døgn fra 1. november 2010. Vi pålegger Peterson Linerboard innen utgangen av 2014 å undersøke utslippsvannets innhold og effekter på situasjonen i Mossesundet og Ytre Oslofjord, og redegjøre for mulige utslippsreduserende tiltak.

Spørsmål kan rettes til Klif:

  • seksjonssjef Siri Sorteberg, seksjon for kjemisk og metallurgisk industri
    telefon: 22 57 36 17, e-post: siri.sorteberg@klif.no
  • sjefingeniør Inger Karin Hansen, seksjon for kjemisk og metallurgisk industri
    telefon: 22 57 34 62, e-post: inger-karin.hansen@klif.no