Fiskeri- og kystdepartementet

Endret fredningsbestemmelse for breiflabb

Pressemelding   •   jan 15, 2010 08:59 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har etter møte med Norges Fiskarlag kommet til at fredningsbestemmelsene for breiflabb blir som for reguleringsåret 2009.

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å fastsette endring i fredningsbestemmelsen for breiflabb. I forbindelse med reguleringene for 2010 ble fredingsperioden som innebærer forbud mot å fiske breiflabb med garn fra 20. desember til og med 20. mai, utvidet til også å gjelde mellom 63°N og 64°N. Etter konsultasjoner med næringen er det gjort en ny vurdering omkring problemene med bifangst av kveite i breiflabbgarn og departementet har besluttet at fredningens utstrekning i tid og rom skal forbli som for reguleringen i 2009.

Bakgrunnen for den tidligere utvidelsen av forbudet var at det spesielt i gyteperioden for kveite er et utbredt problem med bifangst av kveite i breiflabbgarn. I tillegg er kveitebestanden sannsynligvis noe svakere i sør, selv om problemene med bifangst er mindre her. I den nye gjennomgangen av bifangstproblematikken er det imidlertid kommet frem at det tas lite kveite som bifangst i sør og at bestandssituasjonen samlet er bedre enn tidligere antatt. Det er derfor funnet forvaltningsmessig forsvarlig å gjeninnføre fredningsbestemmelsen som gjaldt i fjor.

Etter forskriftsendringen vil det være forbudt å fiske kveite nord for 64°N i ovennevnte periode, samt mellom 62°N og 64°N i perioden fra og med 1. mars til og med 20. mai.

Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef Johán Williams, 22246440
Avdelingsdirektør Sverre Johansen, 22246447