Mattilsynet gammel

Endring i regler om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS

Pressemelding   •   nov 24, 2011 10:23 CET

Mattilsynet har, på bakgrunn av EU-kommisjonens vedtak 2011/743/EU, gjort endringer i lister over områder innenfor EØS som er pålagt bekjempelsestiltak for å hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Endringene er tatt inn i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Frankrike har informert kommisjonen om at man har lykkes i å utrydde klassisk svinepest hos villsvin i områdene Bas-Rhin og Moselle, slik at hele landet nå er å anse som fritt for denne sykdommen. Kommisjonsvedtak 2008/855/EF er endret som følge av dette, slik at de områdene hvor klassisk svinepest er utryddet fjernes fra listene i vedlegget til kommisjonsvedtaket.

Endringsforskriften er fastsatt 23. november 2011 og trer i kraft straks. Forskriften er fastsatt blant annet med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd, som av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser gir Mattilsynet myndighet til å fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring. Det er gjort endringer vedlegget i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Henvendelser med spørsmål om endringsforskriften kan rettes til telefon 06040.

  Last ned: