Statens landbruksforvaltning, SLF

Endringer i administrering av blomsterbuketter fra 2010

Pressemelding   •   des 18, 2009 17:06 CET

Fra nyttår vil import av enkelte blandede blomsterbuketter få endret klassifisering i tolltariffen. Statens landbruksforvaltning vil gi tollnedsettelser der Norge har avtaler med eksporterende land om dette.

Tollvesenet endrer tolltariffen på en del av varenumrene for blomster fra 2010. Dette medfører en ny type tolladministrering av blandede buketter under posisjon 06.03.

Tollvesenet beskriver dette nærmere i sitt rundskriv av 7. desember 2009 med saksnummer 2009/02805.

Statens landbruksforvaltning (SLF) vil gi individuelle tollnedsettelser for å sikre preferansetollbehandling ved import fra EU, Egypt, SACU og Korea for enkelte produkter som inngår i de blandede bukettene. Dette gjelder for blandede buketter med innhold av blomster, som når de innføres separat, hører under tolltariffens varenummer 06.03.1997 og 06.03.1999 med følgende kriterier:

  • buketter klassifisert under varenummer 06.03.1120 hvor roser gir buketten dens vesentlige karakter
  • buketter klassifisert under varenummer 06.03.1290 hvor nelliker gir buketten dens vesentlige karakter
  • buketter klassifisert under varenummer 06.03.1320 hvor orkideer gir buketten dens vesentlige karakter
  • buketter klassifisert under varenummer 06.03.1420 hvor krysantemum gir buketten dens vesentlige karakter

Importørene må søke SLF om individuell tollnedsettelse slik at tillatelse til nedsatt tollsats foreligger før import. Denne vil tollvesenet benytte ved fortolling. Tollnedsettelsene er ikke kvantumsbegrensede og vil bli gjort gyldige på årsbasis.

Søknadsskjema som skal benyttes:

SLF-722 Søknadsskjema for tollnedsettelse ved import av landbruksvarer

Fakturabetegnelse skal være: ”Bukett med innhold av blomster, som når de innføres separat, hører under varenummer 06.03.1997 og 06.03.1999”.

Importører oppfordres til å benytte SLFs elektroniske importtjeneste – Import av landbruksvarer.

Vi minner om at saksbehandlingstiden vanligvis er inntil 10 dager, men at den i perioden rundt årsskiftet kan være lengre.

Kontaktpersoner:

seniorrådgiver Lars Aage Gulbjørnrud: 24 13 10 77 rådgiver Elin Hoel Romskaug: 24 13 11 43