Mattilsynet gammel

Endringer i Akvakulturdriftsforskriften og i IK-Akvakultur

Pressemelding   •   jan 08, 2010 17:07 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om endringer i Akvakulturdriftsforskriften og IK-Akvakultur.

Krav om godkjenning av driftsplan vil nå også gjelde for matfisk- og stamfiskanlegg med torsk, men kravet gjelder ikke for de anleggene som baserer sin produksjon på villfanget torsk. Frist for innsendelse av den første driftsplan for torsk er 1. oktober 2010. Det betyr at driftsplan for kalenderåret 2011 er den første driftsplanen for torsk som må godkjennes.

Definisjonen av settefisk er endret. Endringen innebærer at såkalte påvekstanlegg i sjø med marin fisk, som produserer fisk med sikte på overføring til andre anlegg, omfattes av krav til settefiskproduksjon i stedet for krav til matfiskproduksjon. Det betyr blant annet at disse anleggene nå har strengere krav til helsekontroll.

Krav om månedlig innrapportering av driftsdata fra anlegg med settefisk er utsatt fra 1. april til 1. oktober 2010.

Forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften og Forskrift om endring i IK-Akvakultur ligger vedlagt nederst på siden.

De øvrige endringene som er hjemlet i matloven eller dyrevernloven vil ikke ha noen materiell betydning.

Kontaktperson i Mattilsynet
Inger Eithun, tlf. 23 21 65 70

Last ned: