Destinasjon Hovden

Endringer i Destinasjon Hovden

Pressemelding   •   jan 11, 2018 12:05 CET

Bykle Kommune har i en tid gitt signaler i retning av et ønske om at private aktører i større grad overtar eierskap og drift av destinasjon Hovden som i dag eies 98% av Bykle Kommune og 2% av Regionrådet.

Med bakgrunn i forventningene om at denne endringen vil medføre forandringer i drift i retning av større fokus på arrangementer og aktivitet, har daglig leder Lasse Eidskrem i samråd med styret kommet frem til at andre krefter tilpasset nye behov bør overta og føre selskapet videre.

Styret i Destinasjon Hovden beklager at dette blir en konsekvens av endringen, men innser at det er tid for et annet fokus, og det er i dag inngått en avtale om en overgangsordning der Lasse bidrar til å tilpasse fremtidig drift til en ny modell i en avtalt periode fremover.

Det er viktig at man nå sammen med de ansatte i selskapet legger til rette for en modell som ivaretar alt det gode arbeidet som hittil har vært gjort. Samtidig må man tenke nytt i forhold til å tilpasse driften til nye utfordringer i form av mer arrangementer og aktiviteter.

Riktig for begge parter

Lasse Eidskrem uttaler selv at han tror at 7 år som Destinasjonssjef er nok, og at Bykle Kommune og reiselivsnæringen på Hovden gjør lurt i å tenke nytt og spisse satsingen på arrangement og aktiviteter gjennom hele året.

For Lasse Eidskrem har det vært viktig å tenke Hovden og Setesdal som et helhetlig reisemål med bærekraft som grunnleggende prinsipp. Setesdal ble sertifisert som et Bærekraftig Reisemål i 2016. Det innebærer at man tenker helthetlig utvikling innen kultur, natur, vertskap og sosiale verdier.

Destinasjon Hovden AS og reiselivsnæringen på Hovden takker Lasse Eidskrem for den innsatsen han har lagt ned og de resultatene som er oppnådd.

Odd Grønberg

Styreleder Destinasjon Hovden AS

Destinasjon Hovden er destinasjonsselskapet for Hovden og Bykle, og er det offisielle turistkontoret for Bykle kommune. Selskapet har hovedansvar for markedsføringen av Hovden i nasjonal og internasjonale medier. Destinasjon Hovden skal gjennom målrettet markedsføring bidra til økt turisttrafikk og lønnsomhet for reiselivet i destinasjonen. 

Destinasjon Hovden har som mål om å skape en bærekraftig helårsdestinasjon som skal være en godt kjent nasjonalt og internasjonalt. 

Kontakt: 

Mob: +47 988 33 406

E-post: marius@hovden.com

hovden.com | facebook/visithovden |

“ Vi skaper de beste opplevelsene”