Fiskeridirektoratet

Endringer i forskrift om rapportering

Pressemelding   •   feb 21, 2010 22:32 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har besluttet å foreta en del justeringer i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapporter for norske fiske- og fangstfartøy.

Kravet om posisjonsrapportering blir utvidet til å omfatte alle norske fiske og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde fra og med 1. juli 2010.

Videre er innføringsdatoen for elektronisk rapportering for norske fiske og fangstfartøy endret. Dette innebærer at fartøy på eller over 21 meter største lengde skal rapportere elektronisk fra og med 1. oktober 2010, mens fartøy på eller over 15 meter største lengde skal rapportere elektronisk fra og med 1. januar 2011.

Fiskeridirektoratet vil samtidig understreke at norske fartøy som i løpet av 2010 skal fiske i EU-sonen skal rapportere elektronisk fra og med 1. mai 2010. Videre må norske fartøy som skal delta i fisket etter tobis i EU-sonen i 2010 rapportere elektronisk fra og med 1. april 2010. Bakgrunnen for dette er pålegg fra EU.

Det er også foretatt enkelte andre endringer i forskriften etter dialog med Norges Fiskarlag.

Les mer på Fiskeri- og Kystdepartementets nettsider:

Kontaktperson: Thord Monsen, 90592863