Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Endringer i innkjøpsregelverket

Pressemelding   •   sep 03, 2010 17:14 CEST

Nå skal det bli lettere for utenlandske leverandører å kommunisere elektronisk med norske oppdragsgivere. Det er blant hovedendringene i forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene som nå trer i kraft.

- Elektronisk kommunikasjon gjør anskaffelsesprosessen enklere, tryggere og mer effektiv for både tilbyder og innkjøper. De vedtatte forskriftsendringene er ment å bidra til å øke handelen over landegrensene, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Den 23. januar 2009 sendte daværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet flere forslag til endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene ut på høring. Endringsforslagene omhandlet hovedsaklig:

  • Krav til elektronisk signatur ved offentlige anskaffelser
  • Harmonisering av avvisningsbestemmelsene ved e-signatur og papirsignatur
  • Pedagogisk presisering av at veiledende kunngjøring ikke er obligatorisk

Forslagene ble vedtatt i statsråd den 3. september 2010 og trer i kraft umiddelbart.