Nyhetstips

Endringer i konsernledelsen i Norwegian Property

Pressemelding   •   des 17, 2009 10:00 CET

 

I forbindelse med at Olav Line, som tiltrer som ny CEO i Norwegian Property den
1. januar 2010, ønsker å sette sammen en ny ledergruppe i selskapet, har
fungerende CEO og CFO Mari Thjømøe ønsket å fratre sin stilling i selskapet.

Mari Thjømøe tiltrådte som CFO i Norwegian Property i januar 2009, og hun har
fungert som selskapets CEO i de tre siste månedene. Styreleder Tormod Hermansen
har akseptert Thjømøes ønske om å fratre med virkning fra og med 31. desember
2009.

”Thjømøe har stått i spissen for et omfattende arbeid med refinansiering og
styrking av selskapet finansielt, et arbeid som har vært en vesentlig faktor i
selskapets økte børskurs i 2009. Driften i selskapet er nå god, og vi takker
henne for meget god innsats og ønsker henne lykke til videre”, uttaler
Hermansen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styreleder Tormod Hermansen
Telefon: +47 91 70 52 20

http://www.norwegianproperty.no">www.norwegianproperty.nohttp://<http://www.norwegianproperty.no/>"><http://www.norwegianproperty.no/>http://www.npro.no">www.npro.nohttp://<http://www.npro.no/>"><http://www.npro.no/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12