Toll og avgiftsdirektoratet

Endringer i regelverket om proviant til norske fiskefartøy

Pressemelding   •   des 22, 2009 16:09 CET

Den 1. januar 2010 trer nye regler om proviant til norske fiske- og fangstfartøy som skal befinne seg mer enn 14 dager utenfor tollområdet i kraft.

De nye reglene, som er plassert i tollforskriften § 4-23-8, gjør at slike fartøy i stor grad likestilles med andre fartøy. Det blir åpnet for proviantering (tillatelse til toll og avgiftsfri utførsel) av mat og drikkevarer, men ikke alkohol. Det blir også anledning til proviantering av tobakksvarer, begrenset oppad til 25 gram per person per døgn.  

Den nye ordningen erstatter kompensasjonsordningen som har eksistert til nå for disse fartøyene.

Les mer om Proviantering til norske fiske- og fangstfartøy her.