Mattilsynet gammel

Endringer i regelverket om uønskede stoffer i fôrvarer

Pressemelding   •   nov 23, 2010 16:50 CET

Mattilsynet har fastsatt en endring i fôrvareforskriften. Endringen omhandler grenseverdier for innholdet av noen uønskede stoffer i fôrvarer. Endringene gjelder innholdet av arsen, theobromin og ugrasfrø fra noen arter. Samtidig er en bestemmelse som falt ut ved siste forskriftsendring tatt inn igjen.

Direktiv 2009/141/EU fastsetter endringer i grenseverdier for innholdet av arsen i fullfôr til akvatiske dyr. Grenseverdien gjelder for totalarsen (organisk og uorganisk). Da arsen i fôrmidler i hovedsaker er i organisk form, er det i praksis grensen for dette som er hevet. Organisk arsen er ikke toksisk, så de nye verdiene for høyeste tillatte innhold er gunstig for både produsenter av fôr til og oppdretter av akvatiske dyr.

Grenseverdier for innhold av theobromin i fullfôr til gris, hest, hund, katt og pelsdyr er senket noe, basert på en risikovurdering, og for bedre å ivareta dyrehelsa.

De andre endringene er foretatt for å redusere eventuell tilførsel av alkaloider og andre uønskede forbindelser i fôret for å trygge dyrehelsa. Endringene har ingen konsekvenser for norsk fôrproduksjon.

Rettsakten er implementeringer av EU-regelverk.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Seniorrådgiver Ingunn Ormstad, seksjon for landdyrehelse og fôr
Tlf. 23 21 68 77