Mattilsynet gammel

Endringer i regler for import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter

Pressemelding   •   nov 18, 2010 08:43 CET

EU-kommisjonen har gjort endringer i kriteriene som gjelder vaksiner mot Newcastle disease ved import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter.

De generelle kriteriene i EØS-regelverket for anerkjente vaksiner mot Newcastle disease inneholder nå en dynamisk referanse til kravene i Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE) sin manual. På denne måten tas det hensyn til løpende oppdateringer som følge av utviklingen på det vitenskapelige området. Det er dessuten tatt hensyn til tekniske fremskritt som er gjort når det gjelder fremstilling av vaksiner mot Newcastle disease.

Mattilsynet har, på bakgrunn av kommisjonens forordning (EU) nr. 955/2010, gjort endringer i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Endringsforskriften trer i kraft straks. Forskriften er fastsatt blant annet med hjemmel i matloven § 23 tredje ledd som gir Mattilsynet myndighet til av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser å fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring. Forordningen er gjort til en del av norsk rett, dessuten erstattes forskriftens standard sertifikatmodell POU som gjelder import av fjørfekjøtt til EØS-området med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordningen.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Rolf Haugland, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell, Hovedkontor, Tilsynsavdelingen

Last ned: