Mattilsynet gammel

Endringer i retningslinje for bekjempelse av fotråte hos småfe

Pressemelding   •   feb 10, 2011 08:44 CET

Det er gjort en endring i definisjonen av fotråte som nå også omfatter besetning der virulent variant av Dichelobacter nodosus påvises. Bakgrunnen for dette er at Veterinærinstituttet har utviklet diagnostisk metodikk som skiller mellom lavvirulente og virulente varianter.

Virulente varianter påvises i hovedsak i Rogaland. Det er en tydelig sammenheng mellom alvorlig fotråte og påvisning av virulente varianter. Denne sammenhengen er så overbevisende at besetning uten klinikk, men påvist virulent Dichelobacter nododus, skal båndlegges.

Dette får også betydning for oppheving av restriksjoner som forutsetter prøvetaking med negativt resultat for virulente varianter.

Et interessant aspekt ved dette er at de virulente stammene tilhører en og samme serogruppe i motsetning til de avirulente. Dette indikerer at virulent Dichelobacter nodosus må være introdusert for relativt kort tid tilbake.

Last ned retningslinje for bekjempelse av fotråte under.

Kontakperson i Mattilsynet:
Rolf Haugland, seksjon landdyr og dyrehelsepersonell - hovedkontoret
Tlf: 51 68 43 44

Last ned: