Energi 21

Energi 21 legger frem nasjonal strategi for energisektoren til høring

Pressemelding   •   feb 15, 2011 08:44 CET

Etter flere års arbeid legger Energi 21 frem en helthetlig, langsiktig og industridrevet strategi for energisektoren til høring.

-Det er et stort arbeid som er nedlagt og det er utvist et stort engasjement, sier styreleder i Energi 21, Sverre Gotaas. Jeg er spent på innspillene som kommer i høringsprosessen.

Arbeidet ble startet på mandat fra Olje- og energidepartementet og målet er økt nasjonal verdiskaping gjennom teknologiutvikling. Mer enn 140 eksperter har lagt frem rapporter innen felt som vind-, sol- og vannkraft, energisystemer, termisk energi, energieffektivisering i industrien og CO2-håndtering.

Ønsker økt satsing på test- og demoanlegg
Rapportene inneholder en grundig beskrivelse av dagens situasjon og av industriens ambisjoner og mål. Med utgangspunkt i dagens forsknings- og utviklingsplattform, beskriver rapportene FoU-D mål frem mot 2020.

-Anbefalingene er konkrete og tydelige og samtlige rapporter vektlegger økt satsing på test- og demoanlegg, sier Gotaas. Det nye med dette er at industrien og forskningssektoren i samarbeid har utviklet et meget omfattende premissgrunnlag for langsiktige beslutninger om forskning og utvikling i energisektoren, sier Gotaas, som berømmer samarbeidet med Olje- og energidepartementet.

Energiforskningskonferansen tirsdag 15. februar markerer starten på siste fase i høringsprosessen frem til endelig strategi i juni i år.

Om Energi 21 og rapportene som er ute til høring: www.energi21.no

Kontaktpersoner:
Styreleder i Energi 21 Sverre Gotaas tlf 90 24 97 34/sverre.gotaas@kongsberg.com