NBBL

Energieffektive bygg gjør seg ikke selv

Pressemelding   •   sep 22, 2010 13:14 CEST

Det vil kreve et nasjonalt løft for å få til en vesentlig reduksjon i energibruken i boliger og bygg, står det i en rapport fra KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg. Dette sier NBBL seg helt enig i.
Rapporten sier blant annet at det vil være nødvendig med sterke økonomiske incentiver på et helt annet nivå enn det vi har i dag.
– I rapporten presiseres det at eksisterende bebyggelse har størst potensial for energieffektivisering. Dette er helt i tråd med NBBLs prioriteringer. En omlegging basert primært på nybygging vil ta lang tid, sier adm. dir Hege Skinner i NBBL.
Viktige utfordringer utelatt
Borettslag og sameier har spesielle utfordringer som får for lite oppmerksomhet i rapporten. Utfordringene gjelder blant annet felleseie av bygg, styrer som ikke har kunnskap og erfaring med store rehabiliteringsprosjekter, vanskelige demokratiske beslutningsprosesser og krevende økonomiske og tekniske løsninger.
At arbeidsgruppen har manglet representanter med kunnskap og erfaring fra dette, bærer rapporten dessverre preg av.
Opprydding i regelverk
Arbeidsgruppen ser behov for en opprydning i ulike regelverk og ulike økonomiske virkemidler. Dette støtter NBBL fullt ut. I dag har Enova sine krav, Husbanken sine, energimerkeordningen (EMS) stiller andre krav, mens byggteknisk forskrift og Norsk Standard (NS 3700) stiller kravene på sine måter. Dette gjelder både krav til dokumentasjon, målepunkt for ordningene og krav til kompetanse. Her bør myndighetene umiddelbart sette i gang en opprydding
– Tydelige mål og enkle forutsigbare virkemidler vil gjøre beslutningsprosessene enklere for de som har boliger der det kan være behov for energieffektiviseringstiltak. NBBL stiller gjerne opp i fortsettelsen når det gjelder en nærmere utforming av virkemidlene, avslutter Skinner.
Kontaktperson(er):
Kommunikasjonsrådgiver - Lina Støen
Telefon:990 91 203
Mobil:
E-post:ls@nbbl.no

Lenker
http://www.nbbl.no