Samferdselsdepartementet

Energimerking av nye personbiler

Pressemelding   •   feb 28, 2011 09:30 CET

Samferdselsdepartementet gir Statens vegvesen tilsynsansvar for energimerking av nye personbiler. - Dette er et viktig tiltak for å stimulere til raskere innfasing av kjøretøy med lave eller ingen utslipp, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Det nye tilsynsansvaret gir Statens vegvesen mulighet til å kreve retting av  feilaktig informasjon om energimerking og eventuelt ilegge sanksjoner som tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Tilsynet med den nye forskriften starter gradvis nå, og vil være fullt operativ i første halvår av 2012.

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet utarbeide en forskrift med nærmere detaljer om hvordan tilsynsarbeidet skal foregå. Forskriften vil være ferdig i løpet av 2011.

Energimerkingen gjelder for salgs- og markedsføringsmateriell og skal inneholde opplysninger om drivstofforbruk og CO2 utslipp. Merkingen følger europeisk standard for energimerking av personbiler.


Miljømerking, etter klasser

Klasse Co2 gr/km Farge A <100 Grønn B 101-120 Grønn C 121-140 Lys grønn D 141-160 Gul E 161-180 Oransje F 181-200 Rød G >200 Rød