Forskningsrådet

Energiuka 2010: – Mer samfunnsvitenskapelig energiforskning

Pressemelding   •   feb 05, 2010 09:30 CET

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil styrke den samfunnsvitenskapelige forskningen innenfor energisektoren.

Under Energiuka 2010 trakk statsråden frem forskningstemaene hvordan energimarkedene reagerer, hvordan produsenter og forbrukere oppfører seg og effektive virkemidler for en robust og miljøvennlig energisektor.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er godt fornøyd med fremdriften av FME-ene. – Jeg ønsker at vi øker satsingen på den samfunnsvitenskapelige energiforskningen og bruker 20 millioner kroner i år. Jeg har stor tro på at vi gjennom det kan få bedre forståelse for energimarkedet, sier han. Økningen vil både skje gjennom de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og prosjekter.
Olje- og energiministeren er meget fornøyd med utviklingen av "FME-ane våre" som han kaller dem.

Suksess
– Det var en flott opplevelse for et år siden å kunne presentere en så betydelig satsing på forskning innenfor energifeltet, og jeg har ikke vært noe mindre stolt over å få oppleve utviklingen siden. Jeg mener uten unntak at det har vært en suksess, sier Riis-Johansen som har besøkt flesteparten av FME-ene.

– Jeg er like gira hver gang jeg reiser etter et sånt besøk, for der ser vi virkelig at vi samler det beste av det beste, og virkelig kommer videre i forskningen på dette området, sier han.

Olje- og energiministeren ser energi som en viktig del av industripolitikken i Norge, og vil legge til rette for en energiomlegging i norsk industri, slik at den utnytter energien mer effektivt og får ned energikostnadene. Han trakk frem fire eksempler: Elkem Thamshavn, Borregaard Østfold, Alcoa og Finnfjord.

– De fire prosjektene har fått borti en halv milliard kroner og skal levere nesten en terawattime i redusert energibruk. Det er et godt energitiltak og god industripolitikk, sier han.

Viktige verktøy
For å stake ut den videre kursen i energipolitikken trekker Riis-Johansen frem to verktøy: Enova og Forskningsrådet.

– Både Enova og Forskningsrådet leverer meget gode resultater for tiden. Det skjer mye godt arbeid i de institusjonene, og det er nødvendig hvis vi skal lykkes, sier han.
Enova skal bruke to milliarder kroner i 2010 på nye energiprosjekter. I tillegg vil Forskningsrådet bruke over 700 millioner kroner i 2010 på forskning på fornybar energi og energieffektivisering.

Forsyningssikkerheten og den store utbyggingen av fornybar energi krever en kraftig forbedring av kraftnettet i Norge. Foto: Shutterstock Fantastisk

Olje- og energiministeren var også begeistret over besøket av USAs energiminister Steven Chu i forbindelse med at Barak Obama fikk Nobels fredspris, med blant annet besøk i Forskningsrådet, vannmagasin på Vestlandet og på Mongstad.

– Vi hadde en fantastisk seanse i Forskningsrådet der vi satt i flere timer og gikk dypt inn i hva som gjøres på forskningssiden i Norge, sa han.

Nettutbygging

Forsyningssikkerheten og den store utbyggingen av fornybar energi krever en kraftig forbedring av kraftnettet i Norge.

– Det jeg føler er underkommunisert i samfunnsdebatten, er det parallelle behovet for utbygging av nett. Det hjelper ikke å bygge ut en bekk hvis du ikke har noe sted å gjøre av strømmen, sier han med oppfordring til energimiljøene om å ta del i samfunnsdebatten om kraftnett.

Energiuka 2010 arrangeres 3.-4. februar i Oslo og samler et par hundre deltakere fra energibransjen, forskningsmiljøene og myndighetene (se energiuka.no).