Delta

Enighet i kommuneoppgjøret

Pressemelding   •   mai 26, 2014 08:23 CEST

Det ble mandag morgen oppnådd enighet mellom YS Kommune og KS i meklingen om årets lønnsoppgjør.

- Det har vært en krevende og komplisert mekling med mange vanskelige enkeltelementer.  Men vi vil likevel anbefale resultatet ut fra en helhetsvurdering. Vi har fått til et resultat i tråd med frontfaget. Samtidig har vi fått på plass en etterreguleringsklausul som sikrer en utvikling i tråd med frontfaget også til neste år. Innretningen er akseptabel for våre grupper. Med dette resultatet er våre medlemmer sikret en god reallønnsutvikling, sier forhandlingsleder Erik Kollerud i YS Kommune.

‑ Vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg. Minstelønnen for fagarbeidere med
minimum 10 års ansiennitet har fått en økning på kr. 13 200, mens tilsvarende tall for høyskolegruppen er kr. 14 400. Det er et resultat som gir god uttelling for kompetanse i tråd med våre krav. Videre har vi fått til føring på at ledere bør prioriteres i lokale forhandlinger, sier Kollerud.

YS K-lederen er også fornøyd med at det er på plass et nytt lønnssystem i kommunene. – Det nye
lønnssystemet sikrer blant annet at de lokale tilleggene gis varig karakter, fremholder Kollerud.

‑ Vi har fått gjennomslag for at behovet for fagarbeidere og fagarbeidere med relevant
fagskoleutdanning skal vektlegges ved kartlegging av ansattes kompetanse og kommunenes kompetansebehov, sier Kollerud.

Betydningen av fagarbeiderstillinger med relevant fagskoleutdanning og høgskoleutdanning med
ettårig videreutdanning skal vektlegges ved lokale kompetanseforhandlinger.

‑ Vi er fortsatt bekymret for avstanden mellom kommunal og privat sektor når det gjelder
lønnsnivå.  Dette er en felles utfordring for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Lønnsnivået i kommunene må være konkurransedyktig for å møte det fremtidige arbeidskraftbehovet, sier Kollerud.


Kontaktperson: Forhandlingsleder YS Kommune, Erik Kollerud, 932 44 204


Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.


Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.

Våre nærmere 70.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag  kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.