Delta

Enighet i lønnsoppgjøret for PBL-barnehagene

Pressemelding   •   sep 21, 2014 22:01 CEST

Partene i lønnsoppgjøret for ansatte i PBL-barnehagene ble natt til lørdag enige om et anbefalt resultat i meklingen.  Dermed er den varslede barnehagestreiken avverget. Dagens pensjonsordning videreføres, samtidig som partene er enige om å utrede grunnlaget for framtidig pensjonsordning.  Alle får et lønnstillegg på minst 8.500 kr. 

- Det er mange elementer i spill på pensjonsområdet. Derfor er jeg svært tilfreds med at vi kunne komme til enighet med arbeidsgiver om å bruke tiden som trengs for å utrede grunnlaget for framtidige gode, trygge og forutsigbare pensjonsordninger for våre medlemmer  i private barnehager. Meklingsresultatet sikrer også våre medlemmer i PBL-barnehagene en lønnsutvikling på linje med offentlig sektor for øvrig, sier Trond Ellefsen, 2. nestleder i Delta.

- Jeg er også glad for det gode samarbeidet mellom organisasjonene. Det har vært avgjørende for resultatet, sier Ellefsen.

 Meklingsresultatet i korthet:

  • Dagens pensjonsordning videreføres, samtidig som grunnlaget for fremtidig pensjonsordning skal utredes i et partssammensatt utvalg.
  • Generelt tillegg på minst 8.500 kr til alle, i tillegg til eventuelle minstelønnsjusteringer.
  • Den økonomiske rammen i oppgjøret er på ca  3,3 prosent.


Om Delta

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som skal utvikle arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.


Delta organiserer ansatte i offentlig tjenesteyting på tvers av fagområder og yrkesgrupper – de menneskene som skaper velferden.

Våre nærmere 70.000 medlemmer innenfor en rekke yrkesgrupper bidrar hver dag  kvalitet og utvikling av velferdssamfunnet. Delta er tilsluttet hovedorganisasjonen YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.