Handel og Kontor

Enighet i luftfarten

Pressemelding   •   okt 22, 2010 08:47 CEST

Etter å ha meklet 14 timer på overtid har Handel og Kontor og NHO Luftfart kommet til enighet om et forslag som nå sendes ut på uravstemning. Dermed blir det ikke noe av den varslede streiken.

Alle får et generelt tillegg på 1,- kr fra 1. april i tillegg er det avtalt at det skal avsettes en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt, tillegget gis fra 1. juli.

Vi har også kommet i mål med en justeringsklausul som gir en regulering av minstelønnssatsene fremover. Det vil forhåpentligvis snu en negativ lønnsutvikling som vi har sett innenfor dette område lenge. Dette er både et kvinne- og lavlønnsløft, sier forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik.

De nye minstelønnssatsene fra 1. april 2010 heves med 7 % og ytterligere med 5 % fra 1. april 2011.

I tillegg har vi kommet i mål med et fagbrevtillegg på 3,2 % av grunnlønn.

For ytterligere kommentarer:
Peggy Hessen Følsvik, mobil 48075807 eller Kjetil Neskvern, mobil 91151012