Norsk Sykepleierforbund

Enighet Unio-Spekter

Pressemelding   •   jun 21, 2011 09:21 CEST

Unio kom i går til enighet med Spekter i mellomoppgjøret 2011 for helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette betyr at alle forhandlinger i Spekter nå er avsluttet.

- Resultatet er på linje med det som er oppnådd i offentlig sektor for øvrig, sier Lisbeth Normann, forhandlingsleder i Unio-Spekter i en kommentar.
- Vi er fornøyd med at vi i dette mellomoppgjøret klarte å heve spesialsykepleierne og jordmødre med lang ansiennitet. Dette er kompetanse helseforetakene sårt trenger fremover, og vi håper dette vil bidra i riktig retning til å beholde og rekruttere spesialsykepleiere, legger Normann til.

Årets oppgjør har vært gjennomført som en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger. Spekter har godkjent resultatet, mens Unio-forbundene har svarfrist til 27. juni.