Eniro

Eniro Norge miljøsertifisert

Pressemelding   •   jul 31, 2009 08:53 CEST

Eniro Norge er nå sertifisert i henhold til den internasjonale miljøstandarden ISO14001. Det gjør selskapet til det første mediehuset i Norge med denne sertifiseringen.

Eniro Norge er etter en vurdering fra Semko Certifications tildelt sertifisering etter den internasjonale miljøstandarden ISO14001. Standarden har til hensikt å redusere selskapers påvirkning på miljøet, og gis til bedrifter som på eget initiativ ønsker den, og som tilfredsstiller kravene.

 

 

Gjør ansatte “grønnere”
– Miljø er noe både våre kunder og vi som jobber i Eniro er opptatt av. Å bli mijløsertifisert er en viktig del av vårt samfunnsansvar, sier administrerende direktør i Eniro Norge, Hans Petter Terning

– Vi opererer innen søke- og informasjonsbransjen, og selv om Internett- og mobilbaserte løsninger i stadig større grad preger vår hverdag, etterspørres fremdeles mye papirbasert informasjon. Vi har gjennom en årrekke jobbet med å produsere våre kataloger på en mest mulig miljøvennlig måte, og nå har vi også tatt en gjennomgang av alle andre deler av organisasjonen. Vi har kommet godt igang med arbeidet med å gjøre alle våre ansatte litt “grønnere”, og håper at den holdningsendringen vi nå jobber med på arbeidsplassen også tas med hjem, sier Terning.

Tiltakene gir resultater

Eniro Norge har definert en rekke miljømål for bedriften. Disse måles kontinuerlig og skal fornyes årlig. Målene handler om å redusere miljøpåvirkning relatert til papir- og strømforbruk, transport og avfall, og Eniro Norge som selskap skal i enda større grad minimere sin miljøpåvirkning.

Tiltakene gir resultater. Papirforbruket er redusert betydelig, selskapets feltselgere reduserer klimagassutslipp ved bedre planlegging av kjøreruter, det brukes mer B-post (ikke flybåren) og alle innkjøp vurderes opp mot miljøaspektet. Selskapet har også etablert et utvidet kildesorteringssystem i alle kontorlandskaper, samt miljøstasjoner hvor man sorterer papir, elektronisk avfall og restavfall. Plast sorteres også og fraktes til gjenvinningsanlegg av Eniro selv, ettersom Oslo kommune ikke har ordninger for kildesortering av plast ennå.

Miljøtiltakene innebærer også økonomiske gevinster.

– Mange av miljøtiltakene innebærer også en økonomisk gevinst. Det burde utgjøre en ekstra motivasjonsfaktor for andre deler av næringslivet som i konjunkturnedgangen er opptatt av å redusere kostnader, sier Terning, og understreker at hans personlige miljøengasjement er genuint;

- Jeg jobbet på midten av nittitallet mye med miljøproblemer i nordområdene sammen med blant andre Bellona. Jeg reiste rundt i nordvest-Russland noen få år etter kommunismens fall, og det gjorde et sterkt og varig inntrykk å se de enorme miljøødeleggelsene der, sier Terning. - Der og da forstod jeg at vi kan ikke fortsette med å ødelegge miljøet, uten at det får store konsekvenser både for vår og kommende generasjoner.

For mer informasjon, kontakt:

Hans Petter Terning, administrerende direktør Eniro Norge
Tlf. 402 13 977 / hans.petter.terning@eniro.no 

 

Renate Morken, informasjonskonsulent Eniro Norge
Tlf. 476 03 968 / renate.morken@eniro.no