Lotteri- og stiftelsestilsynet

Enklere å søke om momskompensasjon

Pressemelding   •   mar 12, 2012 13:22 CET

Kulturdepartementet har satt i verk to tiltak som gjør det enklere for organisasjonene å søke om momskompensasjon i 2012.

For det første blir det samme frist for søknad og for innsending av revisorrapport, nemlig  til 1. september.

For det andre blir det nå åpnet for at kommunerevisor kan brukes i de tilfeller der forskriften stiller krav til bruk av godkjent revisor.

Det er ellers ingen endringer i forskriften.