Statsministerens kontor

- Enklere hverdag for bedriftene

Pressemelding   •   feb 09, 2011 09:21 CET

Regjeringen forsterker arbeidet for en enklere hverdag for bedriftene. Statsminister Jens Stoltenberg varsler et tallfestet mål og konkrete tiltak og planer i dette forenklingsarbeidet.

Norske bedrifter bruker store ressurser på å tilfredsstille krav myndighetene stiller gjennom lover og forskrifter.

- I løpet av våren vil vi legge frem et tallfestet mål for å redusere kostnadene bedrifter har for å følge opp krav fra myndighetene. Det skal følges av konkrete tiltak og planer for å nå dette målet, varsler statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre.

Han slår fast at de aller fleste departementer vil bidra i dette arbeidet.

- Med et slikt mål og slike planer kan vi måle resultater, og vi blir tvunget til å reflektere over nødvendigheten av ulike pålegg, sier Stoltenberg.

Statsministeren minner om at regjeringen før jul foreslo å fjerne revisjonsplikten for småbedrifter, noe som gir store besparelser for små bedrifter. Dette er av de største forenklingstiltak som noen gang er gjennomført.

- Vi skal selvsagt ikke fjerne regler som er nødvendige på bakgrunn av for eksempel forbrukerhensyn, miljøhensyn, kriminalitetsbekjempelse, helse eller for å sikre fellesskapet inntekter. Dette handler om en fornuftig vurdering av eksisterende regelverk, sier Jens Stoltenberg.

Stoltenberg viet mye oppmerksomhet til næringspolitikk i sin tale til landsstyret.

- Arbeiderpartiet er et næringsparti fordi vi er et arbeidsparti, sier Stoltenberg. Han viser til at Verdensbanken rangerer Norge som verdens åttende beste land i verden å drive bedrift i, og at arbeidskraften i Norge er produktiv.

Statsministeren fremhever seks viktige elementer for en framtidig næringspolitikk:

  • Satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.
  • Forenkling for bedriftene.
  • Opprusting av infrastruktur.
  • Statlig satsing og tilrettelegging innenfor energi, skipsfart og fisk og havbruk.
  • Mer aktivt statlig eierskap.
  • Holde orden i økonomien for å sikre konkurranseevnen.

- Vi skal møte sterkere internasjonal konkurranse ved å satse på krevende produkter og arbeidskraft som er godt kvalifisert og kompetent. Vi skal takke de som har investert egne penger og skapt jobber i privat sektor, og alle de som bidrar til å gjøre næringslivet produktivt og konkurransedyktig, sier statsministeren.