Oslo Medtech

​Enormt potensial i norsk helsenæring

Pressemelding   •   mai 13, 2016 10:45 CEST

Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Norsk helseindustri er svært internasjonalt orientert og sterkt preget av forskning og utvikling. Nå foreligger for første gang en utredning over næringen i hele sin bredde. Rapporten dokumenterer at helsenæringen er en næring med store vekstmuligheter. Bare i fjor hadde næringen en vekst på 11 prosent.

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics og ble overrakt politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet på et frokostseminar fredag. De samarbeidende aktørene bak initiativet er NHO, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Abelia, Inven2, Oslo Medtech Legemiddelindustrien (LMI), Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, NORIN og Nansen Neuroscience Network.

- Norge står midt oppe i en omstilling. Det er stort behov for arbeidsplasser og eksportinntekter. Her har helsenæringen en viktig plass, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

- Studien viser at Norge er godt rustet til å utvikle en global helseindustri. Vi har et ledende helsevesen, etablerte helsemiljøer med stor eksport, gründere med internasjonale ambisjoner, samt mye forsknings- og utviklingsaktivitet i sektoren, sier Skogen Lund.

Rapporten viser blant annet at:

  • Helseindustrien, med produksjon og utvikling, er svært internasjonal. Den eksporterte for 20 milliarder i 2015. 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner – og én av tre vil bli verdensledende innenfor eget marked. Selv bittesmå oppstartsbedrifter har eksportinntekter.
  • Næringen preges av høy FoU-innsats – over 2,5 milliarder kroner i 2015. Helse dominerer FoU-aktiviteten i Norge.
  • Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling.
  • I tillegg til verdiskaping gir helsenæringen opplagte samfunnsøkonomiske gevinster.

- NHO vil, sammen med våre samarbeidspartnere, arbeide aktivt for å fjerne barrierer som næringen møter. Det kan være knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser, og så videre. Det er vår rolle og klare ambisjon å være et talerør overfor offentlige myndigheter for hele helsenæringen, sier NHO-sjefen. 

Oslo Medtech works to facilitate close cooperation between the cluster participants, generating cooperation between medical technical industry and health care, initiating innovation processes, and contributing to the development of products and services in medical technology.

Oslo Medtech also include some of Norway’s most important research institutes and universities, various industrial development agencies, companies specializing in QA and standardization issues, as well as players from the venture capital and finance sector. Norway, together with the rest of the world, faces major health challenges related to the handling of an increasing aging population, large population diseases and dramatic cost increases in health care.