Olje- og energidepartementet

Enova gir 150 millioner til kraftvarmeverk

Pressemelding   •   des 16, 2009 16:03 CET

Enova har gitt Hafslund Miljøenergi AS tilsagn om 150 mill. kr. i støtte til delvis finansiering av et 60 MW stort bioenergibasert kraftvarmeverk beliggende på Borregaard Industriers eiendom i Sarpsborg. Anlegget skal produsere om lag 223 GWh damp og 77 GWh elektrisitet og det vil bidra til at om lag 22 000 tonn tungolje fases ut fra 2012 og erstattes med fornybar energi. Det vil gi reduserte utslipp på om lag 70 000 tonn CO2 pr. år.

-Vi ser en økt interesse for å investere i nye miljøvennlige energiløsninger. Til tross for finanskrise har Enova i år bidratt med finansiering til rekordmange gode prosjekter i industrien. Dette viser at aktørene i Norge er tar fremtidens utfordringer på alvor. Dette prosjektet er et godt eksempel på at vi kan lykkes med store utslippskutt på hjemmebane og at nøkkelen til de gode løsningene ligger i et samarbeid mellom det offentlige og de private aktørene, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

 

Tidligere har Enova støttet et annet prosjekt i regi av Hafslund og Borregaard. I følge Enova, vil om lag 30 prosent av det samlede tungoljeforbruket i industrien utfases når begge disse to prosjektene er i full drift i 2012. Disse prosjektene gir dermed et betydelig og viktig bidrag til utfasing av tungolje i norsk industri.

Enova er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og er regjeringens viktigste verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.