Enova

Enova med ny utlysningsrunde for biogassprosjekter

Pressemelding   •   sep 29, 2010 09:47 CEST

Enova har hatt stor pågang av biogassprosjekter og lyser nå ut en ny runde med mulighet for investeringsstøtte. Søknadsfristen er satt til 8. november 2010.

Så langt i år har Enova gitt til sammen 55 millioner kroner i støtte til fire biogassprosjekt. Enova startet opp programmet med støtte til biogass i 2009 og i utgangspunktet skal programmet løpe ut 2011.

- Det er stor interesse for biogass og vi er veldig fornøyd med kvaliteten på de søknadene som har kommet så langt. Vi håper på enda flere søknader i denne utlysningsrunden. Vår viktigste målgruppe er utbyggere av anlegg for produksjon av biogass basert på våtorganisk husholdningsavfall, kloakkslam, industriavfall eller husdyrgjødsel, sier Jens Musum, seniorrådgiver i Enova.

Programmet er i første rekke rettet mot registrerte foretak med leveranser av biogass til det norske energimarkedet. Satsningen retter seg inn mot aktører som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass. Støtten gis som investeringstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt distribusjon i sammenheng med produksjon. Prosjektet skal ha energimål (dvs. produksjon av biogass) på minimum 1 GWh (~100.000 Nm3 CH4).

En potensialstudie som Østlandsforskning gjennomførte for Enova i 2008, konkluderte med at det finnes et teoretisk energipotensial på 6 TWh per år fra biogass i Norge.

- Mange kommuner jobber nå med sine energi- og klimaplaner med konkrete mål om å kutte utslippene av klimagasser. Å bygge om kloakkanlegg og avfallsmottak for å hente ut metangass kan være et meget viktig klimatiltak. Metangass, som dannes ved nedbryting av organisk avfall, er en 20 til 30 ganger så kraftig klimagass som CO2. Gjennom å hente ut energien i metangassen vil man både få tilgang til energi og redusere klimagassutslippene, sier Jens Musum.

Les mer om Enovas biogassprogram her http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=2530

For mer informasjon, kontakt:

Jens Musum, seniorrådgiver Enova: 932 66 658