Enova

Enova-millioner til fjernvarme i Trønderlag

Pressemelding   •   feb 02, 2010 13:25 CET

Enova har gitt tilsagn om støtte til tre utvidelsesprosjekt av fjernvarmenett i Trønderlag. De tre prosjektene kan bidra til å redusere CO2-utslippene med 3300 tonn.
Støtten gis til to prosjekt i regi av Trondheim Energi Fjernvarme AS og skal utvide det eksisterende fjernvarmenettet i Kongens gate og den såkalte Steinankursen i Trondheim. Til sammen gir Enova 4,4 millioner til disse to prosjektene. Dette vil gi levering av drøye 1 GWh fornybar varme og bidra til å redusere CO2-utslippene med mer enn 3300 tonn.

I tillegg har Bio Varme AS fått 1,5 millioner kroner i støtte til bygging av fjernvarme til Trønderhallen i Levanger.

- Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova.

De siste åtte årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.
For mer informasjon, kontakt:

Helle Grønli, områdeleder varme Enova: 474 14 407

Arne Morten Lundhaug Johnsen, senior kommunikasjonsrådgiver Enova: 916 85 896