Enova

Enova-millioner til fjernvarme på Forus

Pressemelding   •   feb 02, 2010 13:36 CET

Enova gir 2,1 millioner kroner til videreutbygging av fjernvarmenettet på Forus. Prosjektet kan bidra til å redusere CO2-utslippene med 1000 tonn i året.
Det er Lyse Neo AS som får støtten til prosjektet som innbefatter området Skadbergbakken ved Forus i Sola kommune. Utbyggingen skal være sluttført i 2013. Varmen produseres ved hjelp av spillvarme (78 %) og naturgass (22 %).

- Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova.

De siste åtte årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.
For mer informasjon, kontakt:

Helle Grønli, områdeleder varme Enova: 474 14 407

Arne Morten Lundhaug Johnsen, senior kommunikasjonsrådgiver Enova: 916 85 896