Enova

Enova-millioner til fjernvarmeutbygging i Moss

Pressemelding   •   feb 02, 2010 13:30 CET

Enova har gitt 7,8 millioner kroner til videreutbygging av fjernvarmenettet i Moss. Prosjektet kan bidra til å redusere de årlige CO2-utslippene med 3600 tonn.
Det er Bio Varme AS som får tilskuddet fra Enova. Prosjektet som avsluttes i 2012, omfatter byggingen av en 3,3 kilometer lang fjernvarmetrasé i sentrumsområdet og mot Melløs. Varmen leveres i hovedsak ved brenning av havreskall og gjennom varmepumpe og noe fyringsolje.

- Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova.

De siste åtte årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.
For mer informasjon, kontakt:

Helle Grønli, områdeleder varme Enova: 474 14 407

Arne Morten Lundhaug Johnsen, senior kommunikasjonsrådgiver Enova: 916 85 896