Enova

Enova-millioner til utvidelse av fjernvarmenettet i Oslo og Akershus

Pressemelding   •   feb 02, 2010 13:28 CET

Enova har gitt nær 22 millioner til utvidelse av fjernvarmenettet i Nydalen i Oslo og i Sandvika. De to prosjektene skal bidra til å redusere CO2-utslippet med 9700 tonn per år.
Støtten fra Enova går til Nydalen Energisentral AS som får 12 millioner kroner til byggingen av en ny energisentral og utvidelse av fjernvarmenettet i Nydalen. Dette prosjektet alene skal bidra til å redusere CO2-utslippet med 5800 tonn CO2. Enova gir også nær 10 millioner kroner til Fortum Fjernvarme AS som skal utvide sitt fjernvarmenett i Sandvika. Dette prosjektet har potensial til å redusere de årlige utslippene av CO2 med 3900 tonn.


- Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova.

De siste åtte årene har Enova støttet utviklingen av varmebransjen med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.
For mer informasjon, kontakt:

Helle Grønli, områdeleder varme Enova: 474 14 407

Arne Morten Lundhaug Johnsen, senior kommunikasjonsrådgiver Enova: 916 85 896