Enova

Enova tildeler 346,5 millioner til Midtfjellet vindkraftverk i Fitjar

Pressemelding   •   okt 28, 2010 09:22 CEST

Enova har vedtatt å bevilge 346,5 millioner kroner i investeringsstøtte til Midtfjellet Vindkraft i Fitjar kommune i Hordaland. Vindkraftverket skal etter planen produsere om lag 165 GWh. Dette er det fjerde vindkraftprosjektet som får støtte fra Enova i 2010.

- Enova er glad for å kunne støtte ytterligere et vindkraftprosjekt i Norge. Med dette bidrar vi til å styrke det norske vindkraftmarkedet i påvente av et sertifikatmarked, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova har med dette bidratt med om lag 1 milliard kroner til nye vindkraftprosjekt i 2010. Vindkraftverkene som har fått støtte i 2010 har en planlagt produksjon på 490 GWh. Totalt har Enova bidratt til utbygging av 2,1 TWh vind i perioden 2001 – 2010.

Kontaktpersoner:

Kommunikasjonsdirektør Bård Bjerkaker, Enova SF, Tel. 900 67 007

Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad, Enova SF, Tel. 906 04 334

Statsforetaket Enova eies av Olje- og energidepartementet og er etablert for å fremme en klimavennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Målet er at det skal bli enklere for husholdninger, næringsliv og offentlige virksomheter å velge enkle, energieffektive og klimavennlige løsninger. For mer informasjon og gratis råd om energiomlegging, se www.enova.no eller ring Enova Svarer på tlf. 800 49 003