Utenriksdepartementet

EØS-MIDLENE På vei mot et fond for sosial dialog

Pressemelding   •   feb 24, 2010 10:18 CET

En viktig nysatsing i EØS-midlene 2009-14 er et eget fond for fremme av anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid. Forskningsstiftelsen Fafo har foretatt en studie for å se på hvilke kriterier et slikt fond bør baseres på. Studien er utført på oppdrag fra LO, NHO og Unio.

Fafo-forskerne Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen har gjennomført studien. Forskerne foreslår prioriteringer som vil øke sannsynligheten for at fondsmidlene som stilles til rådighet i EUs nye medlemsland kommer reelt til nytte og får langvarige effekter i arbeidsmarkedet og for partssamarbeidet i mottakerlandene. Rapporten foreslår sju temaer i tråd med mottakerlandenes økonomi og arbeidsmarked. Samtidig antydes hvilke erfaringer fra Norge som kan være relevante å diskutere blant mottakerne.

Studien er finansiert med midler som UD i 2009 stilte til rådighet for å styrke den sosiale dialogen i sentral-europeiske land gjennom fremme av samarbeid og utvikling av prosjekter mellom arbeidslivets parter i Norge og partnere i de nye EU-landene i tilknytning til EØS-midlene.

Gjennom EØS-midlene vil Norge i perioden 2009-14 stille til rådighet om lag 70 millioner kroner til et fond for fremme av anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid, i tråd med ønsker fra arbeidslivets parter i Norge. Fondet vil bli forvaltet av en enhet utpekt av Norge, og det vil bli utviklet i nært samarbeid med arbeidslivets parter i Norge.

Studien er offentliggjort på hjemmesiden til Fafo.