Epsilon

Epsilon går sammen med ÅF – danner et av Nord-Europas ledende konsulentselskap

Pressemelding   •   okt 18, 2012 16:22 CEST

  • Konsulentselskapet Epsilon, et av Sveriges største selskap innenfor teknikk- og systemutvikling, annonserer i dag at selskapet går sammen med børsnoterte ÅF.
  • Sammenslutningen gjennomføres ved at ÅF erverver samtlige aksjer i Epsilon Danir AB, som eies 100 % av familien Dan Olofsson.
  • Det nye ÅF-konsernet kommer til å omfatte ca. 6 800 fast ansatte og et partnernettverk med ca. 14 000 rådgivere.
  • Epsilon kommer til å inngå i ÅFs divisjoner Technology og Industry.
  • Mats Boström, Epsilons nåværende konsernsjef, utnevnes til ny divisjonssjef for ÅF Technology og ansvarlig for ÅF-konsernets Partnernettverk. Mats Boström kommer også til å inngå i konsernledelsen i ÅF.
  • Familien Dan Olofsson blir, gjennom eierselskapet Danir og som følge av transaksjonen, den største enkelteieren i ÅF ut fra et kapitalperspektiv. Danir har, på lang sikt, til hensikt å fortsette som stor eier i ÅF.

Sammenslutningen motiveres av en sterk industriell logikk, fordi ÅF og Epsilon kompletterer hverandre godt når det gjelder teknisk ekspertise, tjenestetilbud, kundebase og geografisk dekning, og har dessuten i store deler en felles kultur hva gjelder synet på stolthet over ingeniørkunst.

Mats Boström, konsernsjef i Epsilon, sier:

– Ut fra Epsilons perspektiv vurderer vi det slik at vi gjennom denne forretningen imøtekommer våre kunders krav til økt størrelse og ressurstilgang.

– Rådgivermarkedet er i forandring og Epsilon har lenge vært en drivende aktør i denne utviklingen. ÅF har merket seg vår utvikling og det har over en tid vært ført diskusjoner mellom deler av ledelsen og eierne i begge selskapene. I løpet av denne prosessen har det utviklet seg en stor gjensidig respekt mellom partene og en innsikt om at vi skulle stå sterkere sammen enn hver for oss.

Mats Boström fortsetter:

– Vi ser store fordeler med en sammenslutning av selskapene, ikke minst ut fra et kundeperspektiv. Vi kommer til å implementere Epsilons Partnerkonsept innenfor store deler av det nye ÅF-konsernet, og vi regner med at det kommer til å gjøre at partner-forretningen vokser ytterligere, noe som er positivt både for våre partnere og for våre kunder. Vi kommer til å kunne tilby våre kunder en bredere og dypere kompetansebase, samtidig som våre partnere får en større kontaktflate mot eksisterende så vel som nye kunder.

– Hoveddelen av Epsilon kommer til å forbli intakt og utgjøre kjernen av den nye Technology-divisjonen i ÅF. Dette faktum, i kombinasjon med ÅFs geografiske utbredelse, gjør at jeg føler meg overbevist om at sammenslutningen kommer til å være svært positiv for Epsilons medarbeidere og tilføre nye, spennende muligheter for dem som vil.

ÅF er et ledende teknisk rådgiverselskap med kunnskap som bygger på hundreårig erfaring. ÅF tilbyr kvalifiserte tjenester og løsninger for industrielle prosesser, infrastrukturprosjekter og ved utviklingen av produkter og IT-systemer. ÅF har i dag 5 000 medarbeidere. Virksomheten foregår i hovedsak i Europa, men oppdragene utføres og kundene finnes over hele verden. Omsetningen for de seneste tolv månedene, dvs. 1. oktober 2011 – 30. september 2012, beløp seg til ca. 5,4 milliarder kroner. ÅF er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Transaksjonens gjennomføring forutsetter at ekstraordinær generalforsamling i ÅF beslutter å endre selskapets vedtekter for å muliggjøre Apportemisjonen, godkjenne styrets beslutning om erverv av Epsilon, bemyndige ÅFs styre til å ta beslutning om Apportemisjonen samt velge Dan Olofsson og Johan Glennmo (sønn av Dan Olofsson og styreformann i Epsilon) til nye styremedlemmer i ÅF fra det tidspunkt når ÅF tiltrer aksjene i Epsilon frem til neste års generalforsamling. Ut over dette er Transaksjonen betinget av at den godkjennes av relevante konkurransemyndigheter. Den ekstraordinære generalforsamlingen i ÅF vil bli avholdt den 19. november 2012.

ÅFs Forskningsstiftelse og CapMan, som tilsammen innehar 21,8 prosent av kapitalen og 45,0 prosent av stemmene i ÅF, har uttalt sin støtte for Transaksjonen, og har også forpliktet seg til å stemme for samtlige av styrets og valgkomiteens ovenfor angitte forslag til den ekstraordinære generalforsamlingen. ÅFs Forskningsstiftelse har videre forpliktet seg overfor Danir til å stemme for at to personer utpekt av Danir velges til styremedlemmer i ÅF ved etterfølgende generalforsamlinger i ÅF frem til og med selskapets årlige generalforsamling i 2013.

For ytterligere informasjon henvises til ÅFs og Epsilons hjemmesider:

www.afconsult.com og www.epsilon.nu

For mer informasjon, kontakt:

Mats Boström, konsernsjef Epsilon  
Tlf.: +46 703 79 07 45 
E-post: mats.bostrom@epsilon.nu

Ut fra et nytt syn på konsulentrollen tilbyr Epsilon et bredt utvalg av ekspertise innen teknologi- og systemutvikling. Med en organisasjon som er nyskjerrig, våken og fleksibel, skaper vi løs¬ninger som tilfører våre kunder, medarbeidere og nettverk betydelig vekstkraft.