Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Er arbeidslivet familievennlig nok?

Pressemelding   •   jan 12, 2010 13:47 CET

I Norge har vi et arbeidsliv preget av stor produktivitet og gode arbeidstakerrettigheter. Men kan arbeidslivet bli enda mer familievennlig? Regjeringen ønsker å utfordre partene i arbeidslivet slik at det blir enklere å kombinere jobb med familie. Målet er å utvikle et mer familievennlig arbeidsliv for både kvinner og menn.

I samarbeid med 10 av de største næringslivsorganisasjonene arrangerer BLD derfor konferansen Familievennlig arbeidsliv 12. -13. januar. Her skal vi se nærmere på hvordan bedriftene kan gjøre det enklere for ansatte av begge kjønn å kombinere arbeid og omsorg for barn og familie.

På konferansen vil partene i arbeidslivet bli utfordret av statsråd Audun Lysbakken. I sitt åpningsinnlegg spør han hvordan kan vi få kvinner til å jobbe mer, og menn til å jobbe mindre og ta mer ansvar hjemme? Må far ta større del av foreldrepermisjonen, og er det greit at så mange småbarnsmødre arbeider deltid? Eksisterer det en kultur på arbeidsplassene som er med på å reprodusere tradisjonelle holdninger til kvinner og menn. Er de rause velferdsordningene en trussel mot verdiskaping og konkurranseevnen, eller det helt motsatte?

Konferansen vil bli fulgt opp med et langsiktig samarbeid med partene i arbeidslivet for et mer familievennlig arbeidsliv. Over to dager vil forskere og representanter fra arbeidslivet belyse spenningen mellom familie og arbeidsliv fra mange sider. Og målet er altså å bidra til et mer familievennlig arbeidsliv.

Se program for konferansen

Les mer om konferansen