Kongelig Norsk Automobilklub

Er bilen glemt i Nasjonal Transportplan?

Pressemelding   •   jun 17, 2013 15:01 CEST

Bilen er det desidert viktigste transportmiddelet i Norge, men i Nasjonal Transportplan som skal behandles i Stortinget den 18. juni nevnes sykkel og tog dobbelt så mange ganger som bilen. – Her har man sovet i timen, sier administrerende direktør i KNA, Jan Johansen.

Kongelig Norsk Automobiklub (KNA) har undersøkt hvor mange ganger bilen omtales i Nasjonal Transportplan, i forhold til andre transportmidler, og resultatet er nedslående.

Mens tog, gange og sykkel er nevnt henholdsvis 119, 70 og 69 ganger, er bil kun nevnt 34 ganger i Nasjonal Transportplan. Ordet kollektivtransport er nevnt 143 ganger, syklister 49 og bompenger 129 ganger. Mens bilist bare er nevnt 6 ganger.

- Vårt desidert viktigste transportmiddel er i relativt liten grad omtalt i Nasjonal Transportplan. Og hva verre er – når bilen først er nevnt er det som oftest i sammenheng med en ønsket overgang fra bil til kollektivtransport. Når bilpolitikken (0 treff) ikke er en del av Nasjonal Transportplan gir man fra seg et viktig verktøy i transportpolitikken, sier administrerende direktør i KNA Jan Johansen.

Kongelig Norsk Automobilklub er bilistenes organisasjon, og mener det er på høy tid at også offentlige etater tar innover seg at bilen er vårt viktigste transportmiddel, og at samfunnet ikke ville klart seg uten bilen.

- Når kollektivtransport og syklister får mer oppmerksomhet i Nasjonal Transportplan enn bilister har man sovet i timen. Bilpolitikk er viktig for å nå målene om lavere utslipp og ikke minst visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken. Vi er enige i at bilen skaper problemer som må løses, men man løser ikke disse ved at bilen forsvinner. Bilen har kommet for å bli, og den teknologiske utviklingen i forhold til både miljø og sikkerhet er enorm.

Selv om biltrafikken har økt jevnt og trutt de siste årene, har antall drepte og hardt skadde blitt redusert i samme periode. Fornyelse av bilparken har bidratt – og vil fortsette å bidra – kraftig til reduksjonen av antall hardt skadde og drepte, men i Nasjonal Transportplan er dette underkommunisert ved at fokuset er veiutbedring, reguleringer og holdningskampanjer når man forklarer reduksjonen i antall ulykker.

Bilen løser det meste av våre transportbehov
- Bilen løser det meste av vårt transportbehov (se vedlagte illustrasjon), og vil fortsette å gjøre det i overskuelig fremtid, selv med en kraftig vekst i kollektivtransporten. Vi må derfor bort fra tilnærmingen der bilen kun er et problem, og heller se på hvordan ny teknologi kan gi oss renere og tryggere transport, sier Johansen.

KNA mener riktignok at regjeringen skal ha skryt for omlegging til mer miljøvennlige bilavgifter de siste årene. Omleggingen har ført til en vesentlig reduksjon i CO2-utslippene fra nye biler. KNA er i hovedsak positive til at man premierer mer miljøvennlige biler med lavere avgifter, men vi skulle ønske at man også brukte bilavgiftene til å få en tryggere bilpark.

- Vi i KNA anbefaler derfor regjeringen å gjøre to grep; for det første må vi innse at sikker bil ikke er luksus, og kjøpsavgiften bør derfor endres for å premiere kjøp av trafikksikker bil. På den måten vil vi raskere få sikrere biler. I tilegg har generelt høye kjøpsavgifter gitt Norge en gammel, forurensende og lite trafikksikker bilpark. KNA vil derfor ha lavere kjøpsavgifter og en nyere bilpark, avslutter Jan Johansen.

KNA sendte nylig over dokumentet ”14 grep for en bedre bilhverdag” til politikere på stortinget med noen enkle grep for hvordan man i Norge kan få sikrere og mer miljøvennlige biler, bedre veier og bedre trafikkopplæring. Dokumentet kan lastes ned på kna.noKongelig Norsk Automobilklub (KNA) er klubben for deg som ønsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilkår for bilistene - og ekte bilglede er KNA fremste formål. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt å være.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for å øke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport.