Mattilsynet gammel

ESA fornøyd med norsk fiskehelse

Pressemelding   •   okt 14, 2010 09:41 CEST

Norsk fiskehelse får godkjent-stempel av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Sykdomssituasjon i Norge er vurderes som generelt under kontroll, og Mattilsynets kontroll med sjukdomssituasjonen vurderes generelt som tilfredsstillende.

- Hovedkonklusjonen er klart positiv på fiskehelseområdet. Det er vi fornøyd med, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Martin Binde.

Det var i april og mai at ESA gjennomførte tilsyn på fiskehelseområdet ulike steder i Norge. I den endelige rapporten konkluderer ESA med at situasjonen er under kontroll. Den slår også fast at tilsynsaktiviteten i Norge er tilfredsstillende.

Men det er ikke bare Mattilsynet ESA er fornøyd med.

- Både referanselaboratoriet (VI) og private laboratorier får positiv omtale i rapporten sammen med fiskehelsetjenestene i rapporten, sier Binde.

ESA har noen kommentarer til overvåkningsprogrammene. Dette er ifølge Binde et spørsmål om tolkning av direktivteksten.

- Vi reviderer våre overvåkningsprogrammer, og fra og med 2011 vil vi sørge for at det reviderte OK-programmet er i samsvar med kravene i det nye fiskehelsedirektivet, avslutter Binde.

Kontaktperson:
Martin Binde, seniorrådgiver. HK - seksjon for fisk og sjømat. Tel: 55 21 57 24

Last ned: