Escali Financial Systems AS

Escali vokser seg større innen shipping

Pressemelding   •   feb 06, 2013 10:40 CET

(Bergen, 6. februar 2013) Escali Financial Systems AS har nylig inngått to strategisk viktige avtaler med investeringsselskaper tilknyttet to av landets største rederfamilier. I begge tilfeller har de nye kundene besluttet å ta i bruk Escali Financials, et av Nordens ledende finanssystemer for porteføljestyring og treasury.

I løpet av de siste årene har Escali Financial Systems AS levert sine løsninger til en rekke selskaper tilknyttet rederinæringen. I januar signerte programvareselskapet to nye avtaler med investeringsselskaper tilknyttet to globale rederier. Begge selskapene vil benytte finanssystemet Escali Financials til administrasjon og måling av finansielle instrumenter. Avtalene omfatter lisens og vedlikehold samt tilknyttede konsultenttjenester.

J.O. Invest, et selskap tilknyttet det bergensbaserte rederiet Jo Tankers, er et av de to nye selskapene som vil benytte seg av finanssystemet Escali Financials i tiden fremover. "Vi ønsker et finans- og rapporteringssystem som er robust, oversiktlig, og enkelt å bruke for både front- og backoffice. Vi er trygge på at Escali Financials vil gi oss dette og at samarbeidet med Escali blir godt. Systemet vil bli tatt i bruk både på aktiva og passiva, og integrert med eksisterende regnskapssystem’", sier Gustav Sannem, finanssjef i JO Invest.

"Disse to avtalene er strategisk viktig for Escali Financial Systems og spesielt for vår satsing innen shipping. Avtalen viser at vi har en konkurransedyktig leveransemodell som vektlegger lokal leveransekraft sammen med spisskompetanse og fleksibilitet", sier daglig leder Gerdt Vedeler i Escali Financial Systems.

"Takket være verdifulle tilbakemeldinger og et langvarig tett samarbeid med flere eksisterende rederikunder, er vi i dag i stand til å levere skreddersydde og svært konkurransedyktige løsninger tilpasset shippingbransjens behov innen treasurystyring og porteføljeforvaltning. Vi har gjentatte ganger bevist at vi har kapasitet og ekspertise til å håndtere til dels svært komplekse problemstillinger på en effektiv og lite ressurskrevende måte. Dette har vært en helt avgjørende faktor for suksessen vi har hatt i de senere årene", sier markedsjef i Escali, Albert Vedeler.

Kontaktpersoner Escali Financial Systems:

Daglig leder Gerdt Vedeler, Escali Financial Systems, tlf +47 55 52 77 71
Markedssjef Albert Vedeler, tlf +47 55 52 77 73

Om Escali Financial Systems

Escali er et programvareselskap som utvikler løsninger innenfor finans-, låne- og porteføljeforvaltning. Hovedproduktet er finanssystemet Escali Financials, som er modulbasert. Det benyttes av virksomheter som har innlån, utlån, investerer i finansielle instrumenter og/eller benytter seg av derivater. Det er både et treasurysystem og et porteføljestyringssystem.