Landbruks- og matdepartementet

eSporing: Beste praksis for tilbakekalling av mat

Pressemelding   •   des 11, 2009 09:59 CET

eSporing: Matprodusentene og handelen har nylig oppdatert sine anbefalinger for beste praksis knyttet til sporing og tilbakekalling for mat. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier det er viktig at alle i bransjen gjennomgår sine rutiner.

- Felles rutiner hos de mange aktørene som er involvert i matkjeden, øker muligheten for å kunne handle raskt når det er påkrevet. At matbransjen i fellesskap utvikler standarder for beste praksis på kritiske områder som sporing og tilbakekalling av mat er bra og nødvendig, påpeker Lars Peder Brekk. - Slike frivillige tiltak er viktige for at alle matprodusenter kan ta lærdom av de hendelser som har medført behov for tilbakekalling av mat, fortsetter han.

Forbrukerforventninger
Administrerende direktør Helge Hasselgård i Dagligvareleverandørenes forening (DLF) understreker også hvor viktig felles rutiner er. - Dette er et viktig bidrag for å oppfylle forbrukernes forventninger til trygge matvarer, sier Hasselgård.

eSporingsprosjektet
I 2007 etablerte Regjeringen prosjektet eSporing sammen med matbransjen med mål om å etablere et gjennomgående opplegg for sporbarhet på mat. Grunnlaget for prosjektet var en felles erkjennelse av at sporbarheten på mat ikke blir bedre en det svakeste ledd, og at et bredt samarbeid er nødvendig for å løse utfordringene. Prosjektet avsluttes sommeren 2011.

eSporing: Matprodusentene og handelen har nylig oppdatert sine anbefalinger for beste praksis knyttet til sporing og tilbakekalling for mat.