Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Et bedre barnevern - for barna

Pressemelding   •   nov 15, 2010 17:17 CET

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken varsler en gjennomgang av hele barnevernet.

- Barn som er utsatt for omsorgsvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Det er på tide å gå grundig gjennom hvordan samfunnet tar vare på disse barna. Vi må ha et barnevern som setter barnet i sentrum, sier Lysbakken.

Ti år siden siste stortingsmelding om barnevernet

Regjeringen setter i gang arbeidet med en stortingsmelding om barnevernet. I meldingen skal sentrale utfordringer i barnevernet bil drøftet og forslag til konkrete løsninger bli foreslått. Meldingen skal legges frem høsten 2012.

- Regjeringen har allerede begynt arbeidet med å styrke barnevernet, både med økonomiske og juridiske virkemidler. Vi har også startet evalueringen av barnevernsreformen av 2004. Stortingsmeldingen er en perspektivmelding som skal vise retningen for fremtidens barnevern, fortsetter Lysbakken.

Biologisk prinsipp i barnevernet

Lysbakken vil om kort tid sette ned et utvalg som skal sette det biologiske prinsipp under lupen. Han mener det er behov for debatt:

-  Jeg møter barnevernsbarn som har opplevd omsorgssvikt fordi barnevernet har tatt større hensyn til foreldrenes behov enn barnas. Jeg møter også foreldre som forteller at deres biologiske tilknytning til barnet ikke blir lagt vekt på. Det er et dilemma i barnevernet som vi må ta på alvor, understreker Lysbakken.

Helen Bjørnøy leder barnevernspanelet

Regjeringen inviterer fagmiljøer og folk med erfaring fra og med barnevernet til å delta i et barnevernspanel. Barnevernspanelet vil være en viktig bidragsyter til stortingsmeldingen og skal levere sine råd september 2011.

-  Vi trenger mer kunnskap om barnevernets utfordringer. Derfor vil jeg engasjere flest mulig og ta med alle innspill. Jeg er glad for at Helen Bjørnøy vil lede dette arbeidet på en utmerket måte, avslutter Audun Lysbakken.

Barnevernspanelets medlemmer:

Helen Bjørnøy, leder, Drammen

Jarmund Veland, Stavanger

Jan Storø, Moss

Renathe Arevoll, Skoppum

Sandra Kristiansen, Alta

Marit Sanner, Kristiansand

Ellen Galaasen, Oslo

Kjetil Ostling, Oslo

Jorunn Vindegg, Oslo

Erling Segelstad, Ottestad

Olav Erling Bergvik, Mo i Rana

Sara Bell, Fyllingsdalen

Olaug Vervik Bollestad, Ålgård

Torunn Haugen Aks, Skien

Elisabeth Nordhus B. Lied, Randaberg

Amal Fatima Hassan, Oslo

Eilif Nordvang, Alta

En representant fra Fagforbundet

En forelder med erfaring fra barnevern

Last ned statsrådens presentasjonen

Se pressekonferansen på Nett-TV