OsloMet

Et blikk på psyke barn

Pressemelding   •   feb 14, 2017 16:31 CET

Et blikk på psyke barn er en tverrfaglig konferanse om barns psykiske helse, som arrangeres på Høgskolen i Oslo og Akershus 15. og 16. februar. Konferansen arrangeres av studentforeningen Barn oss imellom.

Barn oss imellom mener at barn fortjener at voksne samarbeider om å gi dem best mulig oppvekstvilkår og at voksne som jobber med barn bør kunne noe om barns psykiske helse.

Konferansen tar for seg omsorgssvikt og barns utvikling, identitet og seksuell orientering, barn og diagnoser, barn som pårørende og integrering i samfunnet.

Studentdrevet arrangement

Barn oss imellom er en tverrfaglig studentforening som jobber for å øke tverrfaglig kompetanse blant studenter som senere skal jobbe med barn.

Formålet med dette er å senke terskelen for å ta kontakt og samarbeide med andre profesjoner, og på denne måten kunne bedre ivareta barn og unge på en helhetlig måte. Tanken er at en felles kunnskapsbase kan gjøre det lettere å oppdage og møte barns behov.

- Det er helt strålende at HiOA-studentene tar initiativ til og arrangerer denne konferansen. Årets tema, psykisk helse blant barn, er høyaktuelt for svært mange av våre studenter som skal ut og jobbe med barn og unge. Vi vet allerede at det er et stort behov for økt samhandling mellom yrkesgrupper på dette området, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Behovet for mer samarbeid gjenspeiles også i politiske føringer som legger vekt på samhandling mellom helse- og sosialfagsprofesjoner. På HiOA inkluderer vi også lærerutdanningene i dette arbeidet, slik at barn og unge følges opp på den arenaen der de aller fleste av dem befinner seg til daglig: i barnehagen eller på skolen, sier Waaler.

Sted: Pilestredet 32 i rom N002.107

Dato og tid: onsdag 15. februar 2017 kl. 09.00 - 15.00, torsdag 16. februar kl. 09.00 - 15.00

twitter: barn_oss

instagram: barnossimellom

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole med cirka 18 000 studenter og over 1950 tilsatte.