SkiStar

Et tilfredsstillende driftsår og bra bookingnivå fremover

Pressemelding   •   okt 04, 2016 10:17 CEST

Som kommentar til aktuell situasjon i SkiStar sier VD Mats Årjes:

Vi har opplev enda en bra vintersesong som har bidratt til et sterkt år for virksomheten med økt gevinst og overgått de finansielle målsetningene. Antallet skidager økte med 4 prosent til 5,1 millioner. Bookede objektsdøgn økte med 5 prosent til 524 000. Dette til tross for at vi opplevde en svak start på sesongen grunnet en mildt værsituasjon. Våre satsninger på Valles Vinteruker mot barnefamilier i lavsesongen og SkiStar Business mot foretak, i kombinasjon med økt etterspørsel på vinter- og påskeferien, har bidratt til økning i antallet gjester. Dessuten har svekkelsen av den norske kronekursen innebåret økning i antall utenlandske gjester til våre norske destinasjoner. Gevinsten etter skatt økte i løpet virksomhetsåret med SEK 57 M til SEK 306 M. Foruten at fremgangen er gledelig, gir dette oss også større mulighet til å fokusere på SkiStars utvikling fremover.

I vår gikk vi inn med EURO 10 M i nyemisjon i det østerrikske skianlegget St Johann in Tirol. SkiStar ble dermed majoritetseier med 68 prosent av aksjene. Dette er vårt første oppkjøp utenfor Skandinavia og vi ser med spenning frem mot å utvikle St Johann sammen med alle de engasjerte på destinasjonen. St Johann er allerede i dag bookbart via skistar.com og til sesongstart vil også MySkiStar tilbys.

Vi avventer en positivt tilbakemelding fra EU gjeldende statlig finansiering av Scandinavian Mountains, flyplassen mellom Sälen og Trysil. Så fort vi har fått meldingen setter vi spaden i jorden, og de første flyene beregnes å kunne lande til vinteren 2018/19. SkiStar er en av ett 20-talls deleiere i i Scandinavian Mountains AB, og flyplassen innebærer et stor vekstpotensial for turistnæringen i regionen.

Bookingsnivået for vintersesongen 2016/17 er 3 prosent høyere enn ved samme tidspunkt foregående år. Mer enn halvparten av den totale kapasiteten som beregnes solgt i løpet av vintersesongen er allerede booket. Økningen kan tilskrives lavsesongperioden mellom nyttår og vinterferien, samt at vinterferien bookes tidligere. Størst tilvekst ser vi i de utenlandske markedene, i første rekke fra Tyskland og Storbritannia. Påsken ligger senere i år, noe som innebærer en senere booking-adferd. Vi ser med stor optimisme frem mot den kommende sesongen.

Årsresultat: September 2015 – august 2016

Fjerde kvartalet

  • Inntektene for det fjerde kvartalet beløp seg til SEK 116 M (82).
  • Resultatet etter skatt for fjerde kvartalet beløp seg til SEK -142 M (-122).
  • Resultatet per aksje før og etter emisjon beløp seg til SEK -3:64 (-3:10).
  • Det østeriske foretaket St Johanner Bergbahnen GmbH har konsolidert under det fjerde kvartalet og påvirker driftsresultatet med SEK -12 M. Verdiendringer på rentederivat påvirker finansnetto i perioden med SEK -13 M.

Helåret

  • Inntektene fra virksomhetsåret økte med SEK 92 M (5 prosent) til SEK 1 991 M (1 899).
  • Resultatet etter skatt for regnskapsåret er forbedret med SEK 57 M (23 prosent) til SEK 306 M (249).
  • Resultat per aksje før og etter emisjon beløp seg til SEK 7:82 (6:34), en økning på 23 prosent.
  • Styret foreslår en aksjeutdeling på SEK 4:50 (4:00) per aksje, tilsvarende totalt SEK 176 M (157).

Denne informasjonen er SkiStar AB pliktig å offentliggjøre i henhold til EU’s Market Abuse Regulering og loven om verdipapirmarkedet. Informasjonen fremmes i ovennevnte kontaktpersons regi, for offentliggjøring 4. oktober 2016 klokken 07.30 CET.

Ytterligere Information gis av:

Mats Årjes, Administrerende direktørtel +46 (0)280 880 80

Magnus Sjöholm, Økonomi- og finansdirektørtel +46 (0)280 880 90

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) er notert på Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment. Konsernet eier og driver alpinanlegg i Hemsedal og Trysil i Norge, i Sälen, Åre og Vemdalen, samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, og St. Johann in Tirol i Østerrike. Markedsandelen i Sverige er 50 %, i Norge 31 % og totalt i Skandinavia 42 %. Kjernevirksomheten er alpin skikjøring med gjestens skiopplevelse i sentrum. Virksomheten deles inn i tre kjerneområder: Drift av skianlegg, infrastruktur og explotering.

Bilder og film i SkiStars presserom kan publiseres fritt i omtale av SkiStar og våre destinasjoner.