Utlendingsdirektoratet (UDI),

Etablerer retursentre Utlendingsdirektoratet (UDI) har nå lyst ut konkurransen for etableringen av retursentre.

Pressemelding   •   feb 22, 2011 16:26 CET

I første omgang er det snakk om å anskaffe inntil 16 retursentre. UDIs regionskontorer i Oslo og Indre Østland skal etablere inntil fire retursentre hver. De øvrige regionene skal etablere inntil to retursentre hver.

Retursentrene skal ha en størrelsesorden på 100- 150 plasser. Fristen for å komme med tilbud er 30. mars. UDI ønsker å inngå avtaler med aktuelle tilbydere i løpet av mai.

Deling av mottakssystemet

Det er regjeringen som har besluttet at det skal etableres retursentre for asylsøkere med endelig avslag på sin asylsøknad.

Etableringen av retursentre innebærer en deling av mottakssystemet, hvor alle personer som får endelig avslag på sin asylsøknad flytter fra ordinære mottak, og- i påvente av at de reiser hjem eller blir uttransportert- får tilbud om innkvartering i et retursenter. Dette gjelder alle asylsøkere med endelig avslag, med unntak av enslig mindreårige asylsøkere.

Rundt 3500 personer med endelig avslag på asylsøknaden bor i ordinære mottak i dag. Med opprettelsen av retursentre vil det bli behov for færre ordinære mottak.

Mål: flere frivillige returer

Målet er at retursentrene skal føre til flere frivillige returer.

Ved at alle beboere med endelig avslag flytter til retursentre, ønsker vi å alminneliggjøre at asylsøkere skal reise fra Norge etter endelig avslag, skriver UDI- direktør Ida Børresen i brevet om retursentre til norske kommuner.

Likhet med ordinære mottak

Retursentrene vil ligne ordinære mottak i forhold til standard, bemanning, aktivitetsnivå og sammensetningen av beboerne. Forskjellen er at integreringsperspektivet faller bort og at det vil være en større og mer gjennomgående oppmerksomhet mot retur.