Utlendingsdirektoratet (UDI),

Etablering av retursentre

Pressemelding   •   feb 09, 2011 13:14 CET

Regjeringen har besluttet at det skal etableres retursentre for asylsøkere med endelig avslag på sin asylsøknad. Utlendingsdirektoratet (UDI) er nå i gang med å innføre den nye ordningen.


Etableringen av retursentre innebærer en deling av mottakssystemet, hvor alle personer som får endelig avslag på sin asylsøknad flytter fra ordinære mottak, og- i påvente av at de reiser hjem eller blir uttransportert- får tilbud om innkvartering i et retursenter. Dette gjelder alle asylsøkere med endelig avslag, med unntak av enslig mindreårige asylsøkere.

Mål: flere frivillige returer

Målet er at retursentrene skal føre til flere frivillige returer. Ved at alle beboere med endelig avslag flytter til retursentre, ønsker vi å alminneliggjøre at asylsøkere skal reise fra Norge etter endelig avslag, skriver UDI- direktør Ida Børresen i brevet til norske kommuner.

Likhet med ordinære mottak

Retursentrene vil ligne ordinære mottak i forhold til standard, bemanning, aktivitetsnivå og sammensetningen av beboerne. Forskjellen er at integreringsperspektivet faller bort og at det vil være en større og mer gjennomgående oppmerksomhet mot retur.

Færre ordinære mottak

Rundt 3500 personer med endelig avslag på asylsøknaden bor i ordinære mottak i dag. Med opprettelsen av retursentre vil det bli behov for færre ordinære mottak, og en del mottak vil blir omgjort til retursentre. På samme måte som ved etablering av ordinære mottak, vil UDI invitere til offentlige anbudskonkurranser. Det er for tidlig å si hvor retursentrene vil bli lokalisert. Den første konkurransen er planlagt i løpet av februar 2011.   Vi regner med at det vil ta fra tre til fem måneder fra utlysning til sentrene er i drift, skriver Børresen.