Plan Norge

Etiske julegaver gjør at barn overlever

Pressemelding   •   des 11, 2009 16:07 CET

”For noen er det ikke bare et mirakel å bli født, men å overleve de fem første årene”. I Senegal får ett av ti barn aldri oppleve sin egen femårsdag. Små barn dør av sykdommer som enkelt kan forebygges eller behandles. Ved å gi bort Plans GIVE ME 5-gaver til jul, støtter du prosjekter for barns overlevelse i Senegal.
Ni av ti barn som dør på verdensbasis, dør før fylte fem år. De barna som overlever de fem første kritiske årene har større sjanse til å vokse opp. I Senegal er det altfor mange barn som fortsatt dør av sykdommer som enkelt kan forebygges eller behandles, som diarè eller malaria. Dette skyldes blant annet liten kunnskap om barnehelse. Mange mødre mangler kunnskap om sykdom og behandling.

En julegave til 175 kr kan stoppe barnedødelighet
Ved å gi en alternativ GIVE ME 5-julegave for 175 kr hjelper du flere barn til å overleve. Fem lys, en julestjerne, et vennskapsbånd, en dukke eller en livreddende refleks bidrar til å redde liv i Senegal.  Årets bestselger er en GIVE ME 5 – hjerterefleks. Se hele gaveutvalget på: www.givemefive.no

Inntektene fra GIVE ME 5 går uavkortet til Plans arbeid med barns overlevelse i Senegal. Her støtter man kontrolloppfølging av gravide, fødselshjelp, fødselsregistrering, bygging av helsestasjoner, utdanning av helsepersonell, vaksinering, utdeling av malarianett, behandling av sykdom, ernæringsopplæring og familieplanlegging.
Satsingen på barns overlevelse har gitt resultater. Blant annet er barnedødeligheten på vei ned.

Andre resultater er:
Over 50 helsestasjoner er utstyrt.
I 2008 ble 87 000 barn under to år og deres mødre registrert for vektkontroll og ernæringsrådgivning.
De siste fire årene er 78.000 impregnerte myggnett blitt delt ut til barn under fem år.                   
Andelen barn under to år som sover under malarianett økte fra 41 % til 61 % i løpet av perioden.   
I 2008 ble det bygget 203 latriner, inkludert 134 familielatriner, 63 latriner på skoler og seks latriner på offentlige steder.  
Andelen småbarnsmødre som hadde mulighet til å gi diarésyke barn ekstra væske økte fra 55 % til 92 % i perioden.   
91 % prosent av fødslene i prosjektområdet foregår med kompetent assistanse, mot 57 % ellers i landet.
De symbolske julegavene redder liv. Alle inntekter fra GIVE ME 5 går direkte til helsetiltak for barns overlevelse. Betaler du 175 kr, går 175 kr til helsetiltak, og ingen ting til administrasjon.
For mer informasjon, kontakt Ellen Høvik, kommunikasjonsrådgiver Plan Norge, mobil: 918 61 822.
Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindingerer i 48 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Plans visjon er en verden der alle barn har mulighet til å realisere sitt potensial – en verden der man respekterer barna som individer og beskutter deres rettigheter.

Bildetekster er:
En julestjerne kan redde småbarns liv i Senegal.
Hjerterefleksen fra Plan til inntekt for barns overlevelse har blitt en julegavehit.
Årets etiske julegaver fra Plan har bidratt til at jenter som Aicha har overlevd.
Å bli født er et mirakel, men å overleve de første fem årene er ingen selvfølge i Senegal.